Priser og prisgrupper

Prisliste pr. 1. jan 2023 – Lokaleleje Viruphuset

Priserne er angivet inkl. moms og i danske kroner. Alle priser er inddelt i D (dag – kl. 8-15), A/W (aften kl. 15-23 og weekend).


Alle priser er pr. time., og husk venligst, at opstilling og nedtagning af udstyr foregår inden for det lejede tidsrum. De tre priskategorier beskrives nedenfor, hvor du også kan se nærmere om reglerne for mad og drikke.

Viruphuset P1 P2

P3

Hele hallen undt. spring hal D: 200,- A/W: 375,- D: 300,- A/W: 560,-

750,-

Hal del A (½ hal) D: 125,- A/W: 200,- D: 175,- A/W: 300,-

400,-

Hal del B (½ hal) D: 125,- A/W: 200,- D: 175,- A/W: 300,-

400,-

Springhal D: 250,- A/W: 400,- D: 400,- A/W: 600,-

800,-

Springhal + Hal del B D: 375,- A/W: 600,- D: 575,- A/W: 900,-

1.200,-

Springhal + hele hallen D: 450,- A/W: 775,- D: 700,- A/W: 1160,-

1.550,-

Badminton bane (1-6) pr. stk. 65,- 95,-

125,-

Spejlsal (75 m2) D: 75,- A/W: 125,- D: 125,- A/W: 200,-

250,-

Spejlsal og mødelokale (100 m2) D: 100,- A/W: 175,- D: 175,- A/W: 275,-

325,-

Mødelokale (ca. 25 m2) D: 50,- A/W: 75,- D: 75,- A/W: 125,-

150,-

Kultursal (ca. 100 m2) D: 75,- A/W: 125,- D: 125,- A/W: 200,-

250,-

Prisgrupper:


P1: Foreninger, der er hjemmehørende i Aarhus Kommune og godkendt iht. Folkeoplysningsloven.

P2: Private (må ikke benyttes til kommercielle formål), skoler, institutioner, foreninger, idrætsforeninger der er hjemmehørende uden for Aarhus Kommune, Idrætsorganisationer. Bookinger for skoler og institutioner kan forhandles til prisgruppe 1 på hverdage fra 8.00-15.00

P3: Momsregistrerede virksomheder og øvrige, som ikke hører ind under prisgruppe 1 eller 2.


Fester:


I forbindelse med privat booking af hallen til fx klassearrangementer, fester eller lignende, skal man leje hele hallen – altså både Hal A og Hal B.


Hvis du skal holde en større fest, kan du med fordel interessere dig for vores “konfirmationspakke”, som består af lokalet hele dagen og tre timers adgang til hal og det store hit: Springhallen – til børn og barnlige sjæle. Lokalerne indeholder anlæg med lyd, projektor og lærred til visning af festlig grafik, billeder eller hjemmevideoer.


Viruphuset har en forpagter i Café V, som har eneret på levering af mad og drikke i huset. Du må således hverken medbringe egen mad/drikke eller få en ekstern leverandør til at klare ærterne. Til gengæld er vi sikre på, at vores forpagter, grillmesteren Dennis Brauer, kan klare det meste til en pris og i en kvalitet, som ingen kan blive skuffede over! Find ham på Café V på Facebook – eller kig ind en dag, hvor der er åbent. Vi er stolte af at kunne tilbyde vores brugere og lejere en del af Dennis’ mad-succes.


Salene kan møbleres efter behov – alle møbler hentes i redskabsrummet i hallen (og stilles retur samme sted). Her står også en rengøringsvogn med kost osv. –  lokalet bedes afleveret, som det blev forefundet. Alt skrald samles og evt. opvask stables.


Praktiske oplysninger:


Faktura udstedes sidst på måneden og fremsendes pr. mail.


Når datoen nærmer sig for brug af lokalet, så kontakt Allan via mail på
allan@viruphuset.dk
for at høre nærmere om adgang/nøgle og alt det andet.