Priser og prisgrupper

Prisliste pr. 1. jan 2023 – Lokaleleje Viruphuset

Priserne er angivet inkl. moms og i Dkr

De tre priskategorier beskrives nedenfor. Alle priser er inddelt i D (dag – kl. 8-15), A/W (aften kl. 15-23 og weekend).

Alle priser er pr. time. Evt. opstilling og nedtagning af udstyr foregår inden for det lejede tidsrum.

Viruphuset P1 P2

P3

Hele hallen undt. spring hal D: 200,- A/W: 375,- D: 300,- A/W: 560,-

750,-

Hal del A (½ hal) D: 125,- A/W: 200,- D: 175,- A/W: 300,-

400,-

Hal del B (½ hal) D: 125,- A/W: 200,- D: 175,- A/W: 300,-

400,-

Springhal D: 250,- A/W: 400,- D: 400,- A/W: 600,-

800,-

Springhal + Hal del B D: 375,- A/W: 600,- D: 575,- A/W: 900,-

1.200,-

Springhal + hele hallen D: 450,- A/W: 775,- D: 700,- A/W: 1160,-

1.550,-

Badminton bane (1-6) pr. stk. 65,- 95,-

125,-

Spejlsal (75 m2) D: 75,- A/W: 125,- D: 125,- A/W: 200,-

250,-

Spejlsal og mødelokale (100 m2) D: 100,- A/W: 175,- D: 175,- A/W: 275,-

325,-

Mødelokale (ca. 25 m2) D: 50,- A/W: 75,- D: 75,- A/W: 125,-

150,-

Kultursal (ca. 100 m2) D: 75,- A/W: 125,- D: 125,- A/W: 200,-

250,-

Prisgrupper:


P1: Foreninger, der er hjemmehørende i Aarhus Kommune og godkendt iht. Folkeoplysningsloven.

P2: Private (må ikke benyttes til kommercielle formål), skoler, institutioner, foreninger, idrætsforeninger der er hjemmehørende uden for Aarhus Kommune, Idrætsorganisationer. Bookinger for skoler og institutioner kan forhandles til prisgruppe 1 på hverdage fra 8.00-15.00

P3: Momsregistrerede virksomheder og øvrige, som ikke hører ind under prisgruppe 1 eller 2.


I forbindelse med privat booking af hallen til fx klassearrangementer, fester
osv., lejer man hele hallen – altså både Hal A og Hal B.


Så længe Viruphuset ikke har en forpagter, kan forplejning til møder, fester mv.
arrangeres med ekstern leverandør. Bemærk dog, at der ikke vil være adgang til køkken.


Salene kan møbleres efter behov – alle møbler hentes i redskabsrummet i hallen (og
stilles retur samme sted). Her står også en rengøringsvogn med kost osv. –  lokalet bedes afleveret, som det blev
forefundet. Alt skrald samles og evt. opvask stables.


Faktura udstedes sidst på måneden og fremsendes pr. mail.


Når datoen nærmer sig for brug af lokalet, så kontakt Allan via mail på
allan@viruphuset.dk
for at høre nærmere om adgang/nøgle og alt det andet.